top 30 quả bóng vàng

Danh sách 30 ứng viên Quả bóng vàng 2021: Ronaldo, Messi đấu Jorginho【top 30 quả bóng vàng】: