Conte bắt đầu nắn Levy: Tottenham đã đến lúc đại tu chuyển nhượng

Conte bắt đầu nắn Levy: Tottenham đã đến lúc đại tu chuyển nhượng

Tottenham trong nhiều năm qua, từ thời Pochettino đến nay vẫn chỉ thuần dựa vào các nhân tố đã nhẵn

Mbappe đã trở thành "Vua" ở PSG như thế nào?

Mbappe đã trở thành "Vua" ở PSG như thế nào?

Chưa khi nào Mbappe nói anh sẽ đến Real Madrid theo kiểu khẳng định. Thế nhưng, nếu nói tiền đạo này