Vì sao UEFA và Super League lại lôi nhau ra tòa một lần nữa?

Vì sao UEFA và Super League lại lôi nhau ra tòa một lần nữa?

Hôm 11.7 theo giờ địa phương, tại tòa án Luxembourg, UEFA tiếp tục chỉ trích và kiện Super League. T