Bayern Munich trả lương sốc cho Sadio Mane, Klopp lắc đầu

Bayern Munich trả lương sốc cho Sadio Mane, Klopp lắc đầu

Sadio Mane được Bayern Munich trải thảm từ sân cỏ đến thu nhập mà Jurgen Klopp sẽ chỉ còn biết lắc đ