Di sản!Giggs Son đã tổ chức chương trình đầu tiên của Manchester United, Sofu Shuai, đích thân đến thăm Prediksi Skor Spanyol vs Swiss Euro 2021

Di sản!Con trai của Giggs đã tổ chức chương trình đầu tiên của Manchester United, Sofa Shuai, để xem trận chiến [Prediksi Skor Spanyol vs Swiss Euro 2021]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 24 tháng 10: Sự phát triển của bóng đá đòi hỏi sự kế thừa của các thế hệ và các thế hệ.Tại thời điểm này, Manman