pháp bị loại

pháp bị loại

TUYỂN PHÁP CÔNG BỐ ĐỘI HÌNH DỰ EURO 2016: Loại Sakho, Schneiderlin Dự Phòng【pháp bị loại】:​Tuyển Phá