Tuyển futsal Việt Nam tập trung, hướng đến mục tiêu cao tại SEA Games 31

Tuyển futsal Việt Nam tập trung, hướng đến mục tiêu cao tại SEA Games 31

Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết, mục tiêu của tuyển futsal  Việt Nam tại SEA Games 31 là ph