nếu quá khứ có trở lại

nếu quá khứ có trở lại

Huyền thoại khuyên Barca gạt bỏ quá khứ để chiêu mộ Neymar【nếu quá khứ có trở lại】:Huyền thoại Carle