Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 9 cần có kinh nghiệm đối ngoại

Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 9 cần có kinh nghiệm đối ngoại

Ngày 10.8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra thông báo về việc chuẩn bị đề án nhân sự tổ ch