Huấn luyện viên Tây Ban Nha: Tôi rất vui vì Wu Lei sẽ thoải mái hơn ở vị trí thứ 9 và bên phải của Jasabola Alternatif Link

Huấn luyện viên Tây Ban Nha: Tôi rất vui khi được thoải mái hơn ở vị trí thứ 9 và quyền của Wu Lei [Liên kết Jasabola Alternatif]: Thể thao trên trang web này vào ngày 4 tháng 10 Xiaxia báo cáo: Vòng thứ hai của vòng bảng UEFA Cup vào sáng sớm của buổi sáng sớmSáng nay, người Tây Ban Nha, người Tây Ban Nha Nga, thử thách đi