Góc nhìn độc giả: “Cảm ơn Tư Dũng vì đã cho mình biết cảm giác hâm mộ ai đó là thế nào”

Góc nhìn độc giả: “Cảm ơn Tư Dũng vì đã cho mình biết cảm giác hâm mộ ai đó là thế nào”

Mình lên đây để viết vài dòng tâm sự của mình về Tư Dũng và về đội tuyển Olympic Việt Nam. Thật sự