c3 bất bạt

c3 bất bạt

Ljungberg chuẩn bị mời đồng đội cũ về tiếp sức ở Arsenal【c3 bất bạt】:​HLV tạm quyền của Arsenal ôngF