Sinh ra! Góc nhỏ của Wu Lei bắn góc chết để phá vỡ Barn Barsa Taruhan Bola Liga Inggris

Sinh ra! Góc nhỏ của Wu Lei đã bắn góc chết để phá vỡ mục tiêu của Barcelona [Bursa Taruhan Bola Liga Inggris]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 5 tháng 1: trong vòng 19 của La Liga, người Tây Ban Nha phải đối mặt với Barcelona tại nhà., Balgas Direct, Khu vực hình phạt của Wu Lei